Oblikovanje

Nudimo široko paleto grafičnega in industrijskega oblikovanja:

Tiskani mediji
Naše znanje je zasnovano na dolgoletnih izkušnjah, pridobljenih med sodelovanjem z najboljšimi slovenskimi tiskarnami in repro studii. Zajema oblikovanje, obdelavo vseh vrst vstopnih gradiv (besedil, fotografij, grafike) in pripravo za tisk. Za tisk vam pripravimo knjige, monografije, pisarniško dokumentacijo, kataloge, prospekte, brošure, vizitke, plakate, embalažo – skratka vse, kar je treba oblikovati in natisniti v katerikoli tiskarski tehniki.
Digitalni mediji
Pripravljamo e-knjige v ePub, Mobi, PDF, »flip book« ali exe formatu. Po potrebi urejamo tudi CIP (ISBN).
Oblikujemo in izdelujemo HTML in PHP/MySQL spletne strani s podporo za uporabniško urejanje vsebin. Urejamo domene in spletno gostovanje.
Multimedijske aplikacije, ki vsebujejo velike količine podatkov, grafiko visoke ločljivosti, zvok ali video, lahko izvedemo tudi v samostojni različici (exe), ki lahko v Windows okolju delujejo neodvisno od internetne povezave.
Industrijsko oblikovanje in 3d modeliranje
3d modeliranje je postalo nenadomestljivo pri predstavitvah idejnih projektov v gradbeništvu in industrijskem oblikovanju. Omogočamo vam, da pri izdelavi tiskanih ali elektronskih gradiv vanje vključite tudi 3d grafične elemente v obliki foto ali video montaže. Prednosti 3d vizualizacije se najbolj kažejo pri predstavitvi izdelkov ali projektov na stopnji ideje ali razvoja.
Reference
Agencija RS za okolje | Agra | CUDV | Čistilna naprava Ljubljana | Desk | Did | Didakta | Društvo slovenskih režiserjev | e-knjiga.si | Eurogroupe | Genija | Grlica | Harpoon | ILPE | InForma | Initra | Kanal 8 | Karantanija | Kovinarska Vrhnika | Litera | Mavrica | Ministrstvo za pravosodje RS | Muzejsko društvo Žiri | Novi zato. | Postojska jama | Radikal Plus | RW | Stoja | Zavod za varstvo kulturne dediščine | . . .