Grafično in industrijsko oblikovanje

Oblikovanje za tisk

Oblikujemo in obdelujemo vsa vstopna gradiva (besedila, fotografije, grafiko) in vam za tisk pripravimo knjige, kataloge, prospekte, brošure, plakate, embalažo – skratka vse, kar je treba oblikovati in natisniti v katerikoli tiskarski tehniki.

Oblikovanje za digitalne medije

Izdelujemo e-knjige v ePub, Kindle, PDF, »flip book« ali exe formatu. Svetujemo pri urejanju CIP-a (ISBN) in objavi e-knjig.

Oblikujemo in izdelujemo spletne strani (HTML ali PHP/MySQL) s podporo za uporabniško urejanje vsebin. Po potrebi urejamo domene in spletno gostovanje.

Industrijsko oblikovanje

Oblikujemo industrijske izdelke in vam omogočamo, da pri pripravi ponudb vključite 3D predstavitve vaših projektov. Oblikovane izdelke lahko izrišemo v CAD programu tako, da so primerni za nadaljno obdelavo.

Reference

Agencija RS za okolje, Agra, CUDV, Čistilna naprava Ljubljana, Desk, Did, Didakta, Društvo slovenskih režiserjev, e-knjiga.si, Eurogroupe, Genija, Grlica, Harpoon, ILPE, InForma, Initra, Kanal 8, Karantanija, Kovinarska Vrhnika, Litera, Mavrica, Ministrstvo za pravosodje RS, Muzejsko društvo Žiri, Novi zato., Postojska jama, RW, Stoja, Zavod za varstvo kulturne dediščine . . .

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter Email