Oblikovanje za digitalne medije

Izdelujemo e-knjige v ePub, Kindle, PDF, »flip book« ali exe formatu. Svetujemo pri urejanju CIP-a (ISBN) in objavi e-knjig.

Oblikujemo in izdelujemo spletne strani (HTML ali PHP/MySQL) s podporo za uporabniško urejanje vsebin. Po potrebi urejamo domene in spletno gostovanje.

Reference

Agencija RS za okolje, Agra, CUDV, Čistilna naprava Ljubljana, Desk, Did, Didakta, Društvo slovenskih režiserjev, e-knjiga.si, Eurogroupe, Genija, Grlica, Harpoon, ILPE, InForma, Initra, Kanal 8, Karantanija, Kovinarska Vrhnika, Litera, Mavrica, Ministrstvo za pravosodje RS, Muzejsko društvo Žiri, Novi zato., Postojska jama, RW, Stoja, Zavod za varstvo kulturne dediščine . . .

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter Email