Industrijsko oblikovanje in 3D modeliranje

3D modeli postajajo vse bolj pomembni pri predstavitvah idejnih projektov v industrijskem oblikovanju in gradbeništvu. Omogočamo vam, da pri pripravi ponudb ali prospektov vključite tudi 3D grafične elemente. Prednosti 3D vizualizacije se najbolj kažejo pri predstavitvi izdelkov in projektov v fazi ideje ali razvoja.

Reference

Agencija RS za okolje, Agra, CUDV, Čistilna naprava Ljubljana, Desk, Did, Didakta, Društvo slovenskih režiserjev, e-knjiga.si, Eurogroupe, Genija, Grlica, Harpoon, ILPE, InForma, Initra, Kanal 8, Karantanija, Kovinarska Vrhnika, Litera, Mavrica, Ministrstvo za pravosodje RS, Muzejsko društvo Žiri, Novi zato., Postojska jama, RW, Stoja, Zavod za varstvo kulturne dediščine . . .

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter Email