Oblikovanje za tisk

Oblikujemo in obdelujemo vsa vstopna gradiva (besedila, fotografije, grafiko) in vam za tisk pripravimo knjige, kataloge, prospekte, brošure, plakate, embalažo – skratka vse, kar je treba oblikovati in natisniti v katerikoli tiskarski tehniki.

Reference

Agencija RS za okolje, Agra, CUDV, Čistilna naprava Ljubljana, Desk, Did, Didakta, Društvo slovenskih režiserjev, e-knjiga.si, Eurogroupe, Genija, Grlica, Harpoon, ILPE, InForma, Initra, Kanal 8, Karantanija, Kovinarska Vrhnika, Litera, Mavrica, Ministrstvo za pravosodje RS, Muzejsko društvo Žiri, Novi zato., Postojska jama, RW, Stoja, Zavod za varstvo kulturne dediščine . . .

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter Email